Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Flamingo Tennisvakanties is niet aansprakelijk voor de eventuele schade tijdens de tennisvakantie. De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. Flamingo Tennisvakanties geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door Flamingo Tennisvakanties uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van Flamingo Tennisvakanties zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Flamingo Tennisvakanties aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid. Flamingo Tennisvakanties is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies tijdens de tennisvakantie. Persoonsgegevens Wij verzamelen en bewaren persoonsgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres alleen voor eigen gebruik. Als u ons uw persoonsgegevens verstrekt worden deze slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft afgestaan. Wij zullen uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet aan derden verstrekken, tenzij dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting of de overeenkomst met de bezoeker. Lesgelden De toeslag voor het volgen van het Flamingo Tennisprogramma bedraagt: € 200,- per persoon in een lesgroep van 3 tot 4 peronen. € 275,- per persoon in een lesgroep van 2 personen. Voor het niet deelnemen aan het tennisprogramma is de toeslag € 35,- Bij annuleringen handhaven wij voor het lesgeld het volgende: - bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van het lesgeld. - bij annulering vanaf de 5de dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van het lesgeld. - bij annulering op de vertrekdag of later: het volledige lesgeld. Bij blessures tijdens de lesweek wordt geen lesgeld geretourneerd. Copyright © 1999-2023 Flamingo Tennisvakanties Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website (informatie, beelden, images), mag zonder toestemming worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze.